درباره ما

سایت پیشنهاد سرآشپز به عنوان اولین و تنها رسانه سرویس اشتراک گذاری ویدئو با محوریت آموزش آشپزی است که با قابلیت ثبت نام کاربران و آپلود ویدئو جهت تبادل اطلاعات و دنبال نمودن کانالهای دیگر کاربران میباشد .

پیشنهاد سرآشپز یک سرویس به اشتراک گذاری ویدئو آموزش آشپزی با تاکید بر روی ایجاد خلاقیت و ایجاد ارتباط در حوزه آشپزی است در سایت پیشنهاد سرآشپز کاربران میتوانند با دنبال نمودن کانالهای اختصاصی اساتید و بزرگان آشپزی ایران در جهان با تجربیات انها آشنا شوند و کاربران سایت میتوانند از رخدادها و تجربیات آشپزی خود فیلم تهییه نموده و در سایت به اشتراک بگدارند .

اما اتفاق منحصر به فرد در سایت پیشنهاد سرآشپز که در نوع خود بی بدیل میباشد تولید آیتم ها و برنامه هت ی اختصاصی توسط تیم حرفه ای صمعی بصری پیشنهاد سرآشپز میباشید .

آیتم هایی مانند :

کجا ! چی بخوری ؟

همراه با مسعود

فود خبری

از آن دسته میباشد که به زودی آیتم های جدیدی به این مجموعه اضافه خواهد شد که در مرحله تولید میباشند .