آیتم ویدئوی تولید تیم حرفه ای برنامه سازی سایت پیشنهاد سرآشپز میباشد که در آن به معرفی رستورانها و منوی غذایی و همچنین برخورد و رفتارپرسنل و دکوراسیون رستوران به صورت تخصصی پرداخته و سرآشپز رستوران نیز یک دستور از غذاهای رستوران را آموزش خواهد داد
در این قسمت آشنا میشیم با کافه رستوران ایتالیایی #پیاتو و مدیریت آن و در آخر #آموزش آشپزی که توسط سرآشپز رستوران انجام میشه. #ایتالیایی
نمایش بیشتر