قسمت اول - رستوران پیاتو

در این قسمت آشنا میشیم با کافه رستوران ایتالیایی #پیاتو و مدیریت آن و در آخر #آموزش آشپزی که توسط سرآشپز رستوران انجام میشه. #ایتالیایی